Zespół projektowy – Edycja 3

Kierownik Projektu: dr inż. Monika Kosowska-Golachowska
Asystent Kierownika Projektu: dr inż. Milena Trzaskalska
Specjalista ds. Finansowych: mgr Alicja Stachura
Specjalista ds. Monitoringu i Ewaluacji: mgr inż. Anna Jurczyńska
Koordynator Szkoleń dla Rodziców: dr inż. Jolanta Pozorska
Specjalista ds. Organizacyjnych: dr inż. Aleksandra Górecka-Zbrońska
Administrator strony internetowej: mgr inż. Marcin Szych