Zespół projektowy

Koordynator Projektu: dr inż. Monika Kosowska-Golachowska
Asystent Koordynatora Projektu: dr inż. Milena Trzaskalska
Specjalista ds. Finansowych: mgr Alicja Stachura
Specjalista ds. Promocji: dr inż. Jolanta Pozorska
Administrator strony internetowej: mgr inż. Marcin Szych
Specjalista ds. Organizacyjnych: dr inż. Aleksandra Górecka-Zbrońska