Zespół projektowy

Kierownik Projektu: dr inż. Monika Kosowska-Golachowska
Asystent Kierownika Projektu: mgr inż. Anna Jurczyńska
Specjalista ds. Finansowych: mgr Alicja Stachura
Specjalista ds. Monitoringu i Ewaluacji: dr inż. Aleksandra Górecka-Zbrońska
Koordynator Szkoleń dla Rodziców: dr inż. Jolanta Pozorska
Administrator strony internetowej: mgr inż. Marcin Szych