Zespół projektowy – Edycja 2

Kierownik: dr inż. Monika Kosowska-Golachowska
Asystent Kierownika: dr inż. Milena Trzaskalska
Specjalista ds. Finansowych: mgr Alicja Stachura
Specjalista ds. Organizacyjnych: mgr inż. Anna Jurczyńska
Koordynator zajęć dla grupy wiekowej 6-9 lat: dr inż. Aleksandra Górecka-Zbrońska
Koordynator zajęć dla grupy wiekowej 10-12 lat: mgr inż. Katarzyna Mordal
Koordynator zajęć dla grupy wiekowej 13-16 lat: mgr inż. Karol Dobrakowski
Administrator strony internetowej: mgr inż. Marcin Szych