Wyjazd nr 3

W dniu 15 stycznia 2019 roku odbędzie się trzeci wyjazd dla 3 grup projektowych do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi, zgodnie z zamieszczonym Harmonogram zajęć