Wyjazd nr 2

W dniu 8 stycznia 2019 roku odbędzie się drugi wyjazd dla 3 grup projektowych do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi, zgodnie z zamieszczonym harmonogramem