Wyjazd nr 1

Wyjazd nr 1 do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi

W dniu 19 grudnia 2018 roku odbędzie się pierwszy wyjazd dla 3 grup projektowych do Centrum Nauki i Techniki w Łodzi, zgodnie z zamieszczonym harmonogramem.