Świetna wiadomość przed długim weekendem …

Świetna wiadomość przed długim weekendem 💪💪💪
Otrzymamy dofinansowanie z funduszy unijnych na realizację 4 kolejnych edycji Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy 😀