Podczas zajęć „Zastosowanie kamery …

[facebook_video url =”https://www.facebook.com/czestochowskiuniwersytetmlodegoodkrywcy/videos/597971477211412/”]

Podczas zajęć „Zastosowanie kamery termowizyjnej” 😀