Podczas zajęć z kamery termowizyjnej

[facebook_video url =”https://www.facebook.com/czestochowskiuniwersytetmlodegoodkrywcy/videos/448614545480440/”]

Podczas zajęć z kamery termowizyjnej 🙂