Podczas zajęć Samochód przyszłości

[facebook_video url =”https://www.facebook.com/czestochowskiuniwersytetmlodegoodkrywcy/videos/451715165170378/”]

Podczas zajęć Samochód przyszłości