Nasi Odkrywcy w trakcie pomiarów kamera …

[facebook_video url =”https://www.facebook.com/czestochowskiuniwersytetmlodegoodkrywcy/videos/597972993877927/”]

Nasi Odkrywcy w trakcie pomiarów kamera termowizyjna 😉