Konkurs plastyczny „WIOSNA oczami Młodego Odkrywcy”

Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym pt.: „WIOSNA oczami Młodego Odkrywcy”.

Konkurs skierowany jest do studentów Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy. Przedmiotem konkursu jest autorska praca plastyczna, nawiązująca do tytułu Konkursu „WIOSNA oczami Młodego Odkrywcy”. Praca może być wykonana dowolną techniką plastyczną (rysunek, malarstwo, wyklejanka itp.) w formacie A4.

Prace konkursowe należy dostarczyć na adres: Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Sekcja Zarządzania Projektami, al. Armii Krajowej 21, pok. 4, 42-201 Częstochowa, dopiskiem na kopercie „Konkurs plastyczny nr 1”.

Prace przyjmujemy do 16 marca 2017 roku.

Szczegółowy regulamin konkursu: pdf