Kadra dydaktyczna

Profesorowie nadzwyczajni:
dr hab. inż. Dawid Cekus, prof. PCz
dr hab. inż. Przemysław Postawa, prof. PCz
dr hab. inż. Wojciech Tutak, prof. PCz

Adiunkci:
dr inż. Ewa Ładyga
dr inż. Milena Trzaskalska
dr inż. Tomasz Domański
dr inż. Karol Grab-Rogaliński
dr inż. Arkadiusz Jamrozik
dr inż. Marcin Kubiak
dr inż. Krzysztof Sokół
dr inż. Tomasz Stachowiak
dr inż. Tomasz Walasek

Starsi wykładowcy:
dr inż. Jolanta Borowska
dr inż. Katarzyna Freus
dr inż. Katarzyna Szota
dr inż. Tomasz Geisler
dr inż. Tomasz Jaruga

Doktoranci:
dr inż. Krzysztof Wolski
mgr inż. Anna Jaskot
mgr inż. Aleksandra Kalwik
mgr inż. Ilona Kubik-Maciąg
mgr inż. Katarzyna Mordal
mgr inż. Joanna Redutko
mgr inż. Karol Dobrakowski
mgr inż. Paweł Janus
mgr inż. Paweł Kwiatoń
mgr inż. Dorian Skrobek
mgr inż. Łukasz Suchecki