Kadra dydaktyczna

Profesorowie nadzwyczajni:
dr hab. inż. Dawid Cekus, prof. PCz
dr hab. inż. Tomasz Domański, prof. PCz
dr hab. inż. Arkadiusz Jamrozik, prof. PCz
dr hab. inż. Marcin Kubiak, prof. PCz
dr hab. inż. Krzysztof Sokół, prof. PCz
dr hab. inż. Przemysław Postawa, prof. PCz
dr hab. inż. Wojciech Tutak, prof. PCz

Profesorowie dydaktyczni:
dr inż. Tomasz Geisler, prof. PCz

Adiunkci:
dr inż. Lena Łacińska
dr inż. Ewa Ładyga
dr inż. Milena Trzaskalska
dr inż. Karol Grab-Rogaliński
dr inż. Zbigniew Saternus
dr inż. Tomasz Stachowiak
dr inż. Tomasz Walasek

Adiunkci dydaktyczni:
dr inż. Jolanta Borowska
dr inż. Katarzyna Freus
dr inż. Katarzyna Szota
dr inż. Tomasz Jaruga

Doktoranci:
dr inż. Krzysztof Wolski
mgr inż. Anna Jaskot
mgr inż. Aleksandra Kalwik
mgr inż. Ilona Kubik-Maciąg
mgr inż. Katarzyna Mordal
mgr inż. Joanna Redutko
mgr inż. Karol Dobrakowski
mgr inż. Paweł Janus
mgr inż. Paweł Kwiatoń
mgr inż. Dorian Skrobek
mgr inż. Łukasz Suchecki