Kadra dydaktyczna

Profesorowie nadzwyczajni:

dr hab. inż. Dawid Cekus, prof. PCz

Dr hab. inż. Dawid Cekus prof. PCz, kierownik Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania, opiekun Koła Naukowego Komputerowego Wspomagania Projektowania Urządzeń Mechatronicznych i Maszyn.
Doświadczenie w zakresie popularyzacji nauki: Dni Otwartych Drzwi, Festiwal Nauki, Industriada, Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy. Doświadczenia dydaktyczne: wieloletnie prowadzenie wykładów, laboratoriów i zajęć projektowych w języku polskim i angielskim z przedmiotów dotyczących m.in. grafiki inżynierskiej, komputerowego wspomagania prac inżynierskich, analizy modalnej, zintegrowanych systemów CAD i CAE, symulacji pracy urządzeń mechatronicznych. Zainteresowania naukowe: modelowanie, identyfikacja modeli oraz badania symulacyjne cech dynamicznych maszyn i ich elementów, zastosowanie sieci neuronowych i algorytmów ewolucyjnych w optymalizacji cykli roboczych maszyn, projektowanie i budowa robotów i urządzeń mechatronicznych.
Prowadzone zajęcia w ramach Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego: Roboty mobilne i manipulatory
dr hab. inż. Przemysław Postawa, prof. PCz

Pracownik naukowy, Kierownik Zakładu Przetwórstwa Polimerów, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej oraz Pełnomocnik Dziekana ds. współpracy z biznesem. Zainteresowania naukowe: nowoczesne technologie przetwórstwa, badania i ocena właściwości tworzyw, metody badawcze, nowoczesne technologie przetwórstwa, materiały polimerowe i ich kompozyty.
Autor ponad 60 publikacji o zasięgu krajowym i międzynarodowym, autor dwóch patentów oraz wielu opinii i ekspertyz naukowych i prac zleconych dla przemysłu. Absolwent programu stażowego TOP 500 Innovators, w ramach którego odbył staż w Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii USA, gdzie poznał metodykę Desing Thinking z, której obecnie korzysta podczas pracy ze studentami. Opiekun Studenckiego Koła Naukowego DTSpace. Prywatnie – pasjonat wszystkiego co lata.


Adiunkci:

dr inż. Katarzyna Freus

dr inż. Urszula Siedlecka

dr inż. Katarzyna Szota

dr inż. Izabela Zamorska

dr inż. Milena Trzaskalska

dr inż. Aneta Idziak-Jabłońska

dr inż. Paweł Waryś

dr inż. Tomasz Stachowiak

dr inż. Marcin Kubiak

dr inż. Tomasz Domański

dr inż. Tomasz Walasek

 

Doktoranci:

mgr inż. Anna Jaskot

mgr inż. Dorian Skrobek

mgr inż. Krzysztof Wolski

mgr inż. Damian Richter

mgr inż. Michał Modławski

mgr inż. Dominik Grzesiczak

mgr inż. Mateusz Chyra

mgr inż. Piotr Woldan

mgr inż. Paweł Staszewski

mgr inż. Bartosz Kowalczyk

mgr inż. Piotr Pluta