Kadra dydaktyczna -Edycja 2

Profesorowie nadzwyczajni:
dr hab. inż. Dawid Cekus, prof. PCz
dr hab. inż. Przemysław Postawa, prof. PCz
dr hab. inż. Wojciech Tutak, prof. PCz

Adiunkci:
dr inż. Milena Trzaskalska
dr inż. Ewa Ładyga
dr inż. Tomasz Domański
dr inż. Karol Grab-Rogaliński
dr inż. Arkadiusz Jamrozik
dr inż. Marcin Kubiak
dr inż. Krzysztof Sokół
dr inż. Tomasz Stachowiak
dr inż. Tomasz Walasek

Starsi wykładowcy:
dr inż. Katarzyna Freus
dr inż. Katarzyna Szota
dr inż. Jolanta Borowska
dr inż. Tomasz Geisler

Doktoranci:

mgr inż. Anna Jaskot
mgr inż. Katarzyna Mordal
mgr inż. Karol Dobrakowski
mgr inż. Michał Modławski
mgr inż. Damian Richter
mgr inż. Dorian Skrobek
mgr inż. Krzysztof Wolski