Edycja 1

Pierwsza edycja  Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy była realizowana w ramach projektu pt.: „Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej”, dofinansowanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Niniejszy projekt znalazł się wśród 65 zwycięskich projektów, na 200 złożonych wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach pierwszej edycji konkursu Uniwersytet Młodego Odkrywcy.

Celem projektu była popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat.

Uczestnikami projektu było 225 uczniów szkół, z którymi zostały podpisane umowy o współpracy, a mianowicie:

 • Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie,
 • Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie,
 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 40) w Częstochowie,
 • Szkoła Podstawowa w Ślęzanach,
 • Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie,
 • Stowarzyszenie Centrum im. Jana Długosza (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) w Nowej Brzeźnicy,
 • Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie.

W ramach projektu zrealizowano w sumie 165 godzin pozaszkolnych zajęć edukacyjnych w okresie od lutego do czerwca 2017 roku.

W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia:

 • Matematyka na wesoło czyli gry i zabawy logiczne,
 • Drukowanie 3D + sitodruk (nadruk logo UMO na koszulkach),
 • Roboty mobilne i manipulatory – nauka programowania robotów przez zabawę,
 • Warsztaty Design Thinking (nauka kreatywnego myślenia),
 • Zastosowanie kamery termowizyjnej do pomiaru temperatury,
 • Mechanika dla najmłodszych – badamy własności rozciąganej stali,
 • Czym zajmuje się inżynieria biomedyczna?
 • Podróż do wnętrza komputera,
 • Podstawy programowania gier w oparciu o silnik Unity3D v5,
 • Programowanie stron internetowych.

W dniu 8 czerwca 2017 roku odbyło się uroczyste zakończenie 1-ej edycji Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy oraz Piknik Młodego Odkrywcy.