Edycja 1

Projekt wydziałowy pt.: „Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej” znalazł się wśród 65 zwycięskich projektów, na 200 złożonych wniosków, które otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach pierwszej edycji konkursu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Celem projektu była popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Projekt zakładał organizację cyklicznych zajęć edukacyjnych i badawczych prowadzonych, od lutego do czerwca 2017 roku, przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

Grupą docelową objętą projektem było 220 uczniów szkół, z którymi zostały podpisane umowy o współpracy, a mianowicie:
• Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie,
• Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 40) w Częstochowie,
• Szkoła Podstawowa w Ślęzanach,
• Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie,
• Stowarzyszenie Centrum im. Jana Długosza (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) w Nowej Brzeźnicy,
• Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie.

W ramach projektu realizowane były następujące zajęcia:
– Matematyka na wesoło czyli gry i zabawy logiczne,
– Drukowanie 3D + sitodruk (nadruk logo UMO na koszulkach),
– Roboty mobilne i manipulatory – nauka programowania robotów przez zabawę,
– Warsztaty Design Thinking (nauka kreatywnego myślenia),
– Zastosowanie kamery termowizyjnej do pomiaru temperatury,
– Mechanika dla najmłodszych – badamy własności rozciąganej stali,
– Czym zajmuje się inżynieria biomedyczna?
– Podróż do wnętrza komputera,
– Podstawy programowania gier w oparciu o silnik Unity3D v5,
– Programowanie stron internetowych.