A po zajęciach pora na pyszny obiadek

[facebook_video url =”https://www.facebook.com/czestochowskiuniwersytetmlodegoodkrywcy/videos/614215035587056/”]

A po zajęciach pora na pyszny obiadek 🙂