Zakończenie 5-ej edycji Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

Zakończenie 5-ej edycji Częstochowskiego Uniwersytetu Młodego Odkrywcy

W dniu 12 lutego 2020 roku w Klubie Politechnik odbyło się Uroczyste Zakończenie piątej edycji, realizowanej w ramach projektu pt.: „Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy – zajęcia dodatkowe dla uczniów szkół podstawowych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W uroczystości wzięło udział […]