O projekcie

Projekt wydziałowy pt.: „Częstochowski Uniwersytet Młodego Odkrywcy – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Częstochowskiej” znalazł się wśród 65 zwycięskich projektów, na 200 złożonych wniosków, które otrzymają dofinansowanie z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach pierwszej edycji konkursu Uniwersytet Młodego Odkrywcy. Celem projektu jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Projekt zakłada organizację cyklicznych zajęć edukacyjnych i badawczych prowadzonych, od lutego do czerwca 2017 roku, przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

Cel projektu

Celem projektu jest popularyzacja nauki oraz badań naukowych i ich zastosowań wśród dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat. Projekt zakłada organizację cyklicznych zajęć edukacyjnych i badawczych prowadzonych, od lutego do czerwca 2017 roku, przez pracowników naukowo-dydaktycznych oraz doktorantów Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki.

Grupa docelowa

Grupą docelową objętą projektem będzie 220 uczniów szkół, z którymi zostały podpisane umowy o współpracy, a mianowicie:
• Szkoła Podstawowa nr 36 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie,
• Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie,
• Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 (Szkoła Podstawowa nr 40) w Częstochowie,
• Szkoła Podstawowa w Ślęzanach,
• Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Lgocie,
• Stowarzyszenie Centrum im. Jana Długosza (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) w Nowej Brzeźnicy,
• Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie.

Zajęcia

W ramach projektu planowana jest realizacja następujących zajęć:
- Matematyka na wesoło czyli gry i zabawy logiczne,
- Drukowanie 3D + sitodruk (nadruk logo UMO na koszulkach),
- Roboty mobilne i manipulatory - nauka programowania robotów przez zabawę,
- Warsztaty Design Thinking (nauka kreatywnego myślenia),
- Zastosowanie kamery termowizyjnej do pomiaru temperatury,
- Mechanika dla najmłodszych - badamy własności rozciąganej stali,
- Czym zajmuje się inżynieria biomedyczna?
- Podróż do wnętrza komputera,
- Podstawy programowania gier w oparciu o silnik Unity3D v5,
- Programowanie stron internetowych.

Kadra i Zespół

Kadra
Kadra
Zespół projektowy
Zespół projektowy

Nasi młodzi odkrywcy

Będziemy odkrywać tajemnice świata z naszymi odkrywcami podzielonymi na trzy grupy wiekowe:

Rozpocznij swoją przyszłość razem z nami

Najnowsze wiadomości